+
-+

Vanhussosiaalityö

Vanhussosiaalityö eli gerontologinen sosiaalityö tukee ikäihmisiä
sosiaalisissa ongelmissa ja erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa
esim. silloin, kun kyseessä on kriisi-, perhe- tai lähisuhdeväkivaltatilanne.

Sosiaalityöntekijä selvittää ongelmatilanteita ja etsii ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä asiakkaan ja omaisten sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Tuet ja avustukset

Ikäihmisille myönnettävät taloudelliset etuudet tukevat kotona asumista ja korvaavat hoidosta aiheutuvia kustannuksia. Etuuksissa Kansaneläkelaitoksen (Kela) rooli on suuri, mutta myös esimerkiksi verotuksessa huomioitavan kotitalousvähennyksen mahdollisuudet kannattaa hyödyntää.

Esitteitä ja raportteja:
Gerontologinen sosiaalityö [pdf, 706 KB]RISTO-hanke loppuraportti Kouvola [pdf, 1 MB]Tietoa päihteistä ikäihmisille [pdf, 3 MB]

Yhteystiedot

ETELÄINEN ALUE
Vs. sosiaalityöntekijä
Sari Myller
puh. 020 615 6543

KESKINEN ALUE
Sosiaalityöntekijä
Ann-Mari Dufva
puh. 020 615 8348

POHJOINEN ALUE
Sosiaalityöntekijä
Kirsi Sihvo
puh. 020 615 7610

Johtava sosiaalityöntekijä vs. Tarja Mäntynen
puh. 020 615 4274