+
-+

Varhaisen tuen palveluohjaus

Palveluohjaus on neuvontaa ja ohjausta sekä palvelusuunnitelmaan perustuvaa asiakkaan tukemista ja ohjaamista yksilöllisen palvelusuunnitelman perusteella. Palveluohjausta saa oman asuinalueen palveluohjaajilta. Palvelualueet ovat eteläinen, keskinen tai pohjoinen alue.

Kotiutusyksiköiden palveluohjaus

Asiakkaat ohjautuvat kotiutusyksiköihin erikoissairaanhoidon toimenpiteiden jälkeen kuntoutusta vaativaan jatkohoitoon tai akuuttien hoivaa ja huolenpitoa vaativien tilanteiden jatkoselvittelyyn. Kotiutusyksikköjä ovat Apila, Lauttaranta, Poukama sekä Valkama.

Yhteystiedot:

Varhaisen tuen palveluohjaajat

Eteläinen alue
Tarja Koivula
puh.020 615 8679
Niina Sirparanta
puh.020 615 6321

Keskinen alue
Anne Koivisto
puh.020 615 6134
Tiina Raatikainen
puh.020 615 8561

Pohjoinen alue
Sirkka Tasanko
puh.020 615 6470
Nina Paavolainen
puh.020 615 5737


Kotiutusyksiköiden palveluohjaajat:

Kotiutusyksikkö Apila
Marika Parkko-Hirvonen
puh.020 615 8531

Lauttarannan kotiutusyksikkö / Poukama ja Valkama
Satu Lintinen-Hietaniemi puh.020 615 1386
Johanna Niilo-Rämä puh.020 615 7718