+
-+

Ajankohtaista

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2017 alkaen

22.2.2017
Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.3.2017. Lasten ja nuorten lautakunta on 8.2.2017 kokouksessaan päättänyt Kouvolan varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteista 1.3.2017 alkaen. Kaikkien perheiden asiakasmaksut tarkistetaan 1.3.2017 alkaen. Jokaiselle perheelle lähetetään uusi maksupäätös. Osalla maksu muuttuu. Uuden lain mukaiset muutokset tehdään varhaiskasvatuspalveluissa perheiden jo toimittamien tuloselvitysten perusteella.

Kouvola kysyy asukkaiden mielipiteitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä

22.2.2017
Kouvolan hyvinvointikertomus antaa tietoa kunnan elinvoimasta, taloudesta, rakenteista, palveluista ja kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta. Siihen kerättyjen tietojen pohjalta valitaan painopistealueet, joihin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimet kohdennetaan. Laaja hyvinvointikertomus tehdään kerran neljässä vuodessa eli valtuustokausittain. Seurantaraportteja tehdään vuosittain.

Vuoden ensimmäinen Kouvola-tiedotuslehti on ilmestynyt

14.2.2017
Kouvola-tiedotuslehti 1/2017 on ilmestynyt ja jaettu kotitalouksiin. Lehti antaa asukkaille monipuolisen tietopaketin Kouvolan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Lehti on myös luettavissa verkkojulkaisuna.

Mennäänkö metsään oppimaan?

7.2.2017
Metsäeskarissa oppiminen ja leikkiminen tapahtuvat luonnossa, kaikissa luonnon olosuhteissa ympäri vuoden.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut - Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki voimaan 1.3.2017

7.2.2017
Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tulee voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Laki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta. Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.

Varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen 1.8.2017 alkavalle toimintavuodelle

7.2.2017
Varhaiskasvatuspaikkoja on kaupungin omissa ja yksityisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuspaikkaa tai palveluseteliä yksityiseen päiväkotiin haetaan sähköisellä hakemuksella, joka löytyy osoitteesta kouvola.fi/paivahoitohakemus .

Hi hii! Hiihtolomaliikuntaa!

3.2.2017
Hiihtolomaviikon (25.2.-5.3.2017) liikuntatapahtumia lapsille ja perheille on koottu tänne. Kouvolan kaupungin järjestämät tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia, ellei toisin mainita. Osallistu vaikka kaikkiin!
 

Avoin yleisövuoro Sami Hyypiä Areenalla

2.2.2017
Maanantaisin klo 10-11 on Sami Hyypiä Areenalla Kuusankoskella avoin ja maksuton yleisövuoro. Vuoro on käytössä huhtikuun loppuun asti. Paikalle ovat tervetulleita liikkumaan kaiken kokoiset, aina vauvasta vaariin. Paikalla on myös liikunnanohjaaja antamassa vinkkejä. Tervetuloa!
 

Vielä ehdit mukaan! Tule ideoimaan Suomen tulevaisuutta Kansalaisopistolle 11.2.2017

31.1.2017
Millainen haluamme Suomen olevan vuonna 2117? Tähän haetaan vastausta Kansanvalistusseuran koordinoiman 100 askelta Suomen tulevaisuuteen -hankkeen kansalaiskeskusteluissa. Kouvolassa keskustelun järjestää kansalaisopisto ja mukaan toivotaan aivan tavallisia ihmisiä kaikilta elämänaloilta. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 4.2.

Perhevapaalta työelämään

27.1.2017
Oletko perhevapaalla? Onko työhönpaluu tai työpaikan etsiminen ajankohtaista? Perhevapaalta työelämään palaaville tarjotaan mahdollisuutta osallistua vertaisryhmätoimintaan, jolla tuetaan siirtymän ylittämistä vahvistamalla valmistautuneisuutta työhön paluuseen. Työn ja perheen yhteensovittamiseen toiminnassa hyödynnetään Työterveyslaitoksen kehittämää Työuran uurtaja® -ryhmämenetelmää.