+
-+

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kouvolan kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on hyväksynyt varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet, jotka noudattavat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia ja asetusta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen veronalaisten ansio- ja pääomatulojen sekä verosta vapaiden tulojen ja perheen koon perusteella. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.