+
-+

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on kaupungin johtamisjärjestelmän osa, jota kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja käyttävät toteuttaessaan valvontavelvollisuuttaan. Sen tarkoituksena on edistää kaupungille asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumista.

Sisäinen tarkastus tarkastaa ja arvioi kaupunkikonsernin

  • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä johtamishallintojärjestelmän toimivuutta
  • toimintojen lain-, päätöksenteon- ja tarkoituksenmukaisuutta
  • resurssien tehokasta ja taloudellista käyttöä
  • päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta.

Sisäinen tarkastus toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa ja on hallinnollisesti osa konsernipalvelujen toiminnanohjausta.

Sisäisen tarkastuksen henkilöstö
Ostopalveluna vuoden 2016 loppuun asti.

Yhteystiedot

Kouvolan kaupunki
Sisäinen tarkastus
Torikatu 10,
PL 85, 45101 KOUVOLA
Puh. 020 615 11 (vaihde)
Faksi 020 615 3050