+
-+

Tietosuoja hyvinvointipalveluissa

Tietosuojaan kuuluvat ihmisten yksityiselämän suoja ja muut sitä turvaavat oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä.

Hyvinvointipalveluissa asiakastiedot kerätään käyttötarkoituksen mukaan eri henkilörekistereihin, joita ylläpitää Kouvolassa kolme lautakuntaa

  • Lasten ja nuorten lautakunta
  • Aikuisväestön lautakunta
  • Ikäihmisten lautakunta

Rekistereistä laaditaan tietosuojaselosteet, joihin on merkitty rekisterinpitäjä, rekisteristä vastaava ja rekisteriasioita hoitava henkilö. Tietosuojaselosteita päivitetään uuden organisaation mukaisesti tälle sivustolle niiden valmistuttua.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita ja potilaita koskevat tiedot ovat salassapidettäviä. Tietojärjestelmien käyttäjien käyttöoikeudet määritellään tehtävien ja vastuiden mukaisesti. Rekisterissä olevia tietoja sa käyttää vain asiakas- ja potilassuhteen hoitamiseen ja vain siinä laajuudessa kuin asian hoitaminen, työtehtävät ja vastuut edellyttävät.

Kouvolassa on kokoontunut v. 2015 alusta tietosuojatyöryhmä, jossa käsitellään tietosuojaan liittyviä ajankohtaisia asioita.

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava
Marita Meriluoto

Marjoniementie 10
45100 Kouvola

puh. 020 615 7380

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi