+
-+

Yksityistiet

Yksityisteistä vastaavat pääasiassa yksityisteiden osakkaat tai tiekunnat.

Kouvolan kaupungin yksityistielain mukaisena tielautakuntana toimii maaseutulautakunta, joka vastaa mm. yksityisteille myönnettävistä avustuksista.

Yksityisteille asetettavat liikennemerkit asettaa yksityistielle tienpitäjä (tiekunta) saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Suostumuksista päättää yhdyskuntatekniikan johtaja.

Eräät kaupungin alueella olevat yksityistiet kunnossapidetään kaupungin toimesta ja kustannuksella. Kunnossapidon tilaajana toimii yhdyskuntatekniset palvelut; kunnossapidon suorittaa kaupungin teknisen tuotannon liikelaitos.

Yhteystiedot

Anne Ahtiainen
Kaupungininsinööri
020 615 8574

Osoite
Valtakatu 33,
45700 Kuusankoski

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)kouvola.fi