+
-+

Ajankohtaista

Kymin Ruukin asemakaavamuutos ehdotusvaiheessa

20.1.2017
Kymin Ruukin asemakaavamuutoksessa on käynnistymässä ehdotusvaiheen kuuleminen. Tekninen lautakunta saa ehdotuksen hyväksyttäväkseen kokouksessaan 24.1., ja asettaa sen tämän jälkeen julkisesti nähtäville.

Manskin katoksen suunnittelu etenee

20.1.2017
Suunnitelmat Manskin katoksen rakentamisesta etenevät. Tekninen lautakunta saa kokouksessaan 24.1.2017 hyväksyttäväkseen kaupungin ja kiinteistönomistajien väliset sopimukset urakkakustannuksista. Rakennuslupaa päästäneen hakemaan helmikuussa.

Aikarajoituksetonta lauantaipysäköintiä ehdotetaan jatkettavaksi

20.1.2017
Loppusyksynä kokeiltua aikarajoituksetonta lauantaipysäköintiä jatkettaneen Kouvolan ydinkeskustassa ja Kuusankosken keskustassa toistaiseksi. Tekninen lautakunta arvioi kokeilun tuloksia kokouksessaan 24.1. ja tekee asiasta päätöksen.

Osallistu Kouvolan rakennusvalvonnan toiminnan kehittämiseen - vastaa kyselyyn 3.2.2017 mennessä!

18.1.2017
Kouvolan kaupunki on käynnistänyt vuoden alussa rakennusvalvonnan toiminnan kehittämisen, jonka tavoitteena on palvelun toimintatapojen muokkaaminen asiakaslähtöisemmiksi ja lupaprosesseiltaan sujuvammiksi.

Kymintehtaan piipun purkamislupa ja Harjunmäen maisematyölupa ratkaistavana

5.1.2017
Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu 11.1.2017 päättämään mm. Kymin Ruukin alueella sijaitsevan höyryvoimalaitoksen piipun purkamisluvasta ja Valkealan Harjunmäen alueen maisematyöluvasta.

Matkakeskuksen kaavaehdotus nähtäville

5.1.2017
Matkakeskuksen kehittäminen on edennyt aikataulussaan. Ehdotus asemakaavan muutoksesta tulee nähtäville tammikuun aikana. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisen matkakeskuksen ympäristön täydennysrakentaminen alueelle laaditun hankesuunnitelman pohjalta.
 

Tule ideoimaan Suomen tulevaisuutta Kansalaisopistolle 11.2.2017

4.1.2017
Millainen haluamme Suomen olevan vuonna 2117? Tähän haetaan vastausta Kansanvalistusseuran koordinoiman 100 askelta Suomen tulevaisuuteen -hankkeen kansalaiskeskusteluissa. Kouvolassa keskustelun järjestää kansalaisopisto ja mukaan toivotaan aivan tavallisia ihmisiä kaikilta elämänaloilta. Ilmoittaudu mukaan tammikuun aikana.