+
-+

Ajankohtaista

Matkakeskuksen kaavaehdotus uudelleen nähtäville

23.2.2017
Matkakeskuksen kaavamuutos on tarkentunut suunnitelmien edetessä. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa nykyisen matkakeskuksen ympäristön täydennysrakentaminen alueelle laaditun hankesuunnitelman pohjalta.

Kouvola kysyy asukkaiden mielipiteitä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä

22.2.2017
Kouvolan hyvinvointikertomus antaa tietoa kunnan elinvoimasta, taloudesta, rakenteista, palveluista ja kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta. Siihen kerättyjen tietojen pohjalta valitaan painopistealueet, joihin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimet kohdennetaan. Laaja hyvinvointikertomus tehdään kerran neljässä vuodessa eli valtuustokausittain. Seurantaraportteja tehdään vuosittain.

Kouvolaan syntyy ainutlaatuinen asuinpaikka – tonttien haku alkaa maaliskuussa

21.2.2017
Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Kouvolan kaupunki järjestävät vuoden 2019 Asuntomessut Kouvolassa Pioneeripuiston alueella. Historialliseen kasarmimiljööseen rakentuu ainutlaatuinen asuinpaikka noin 300 asukkaalle. Tulevalle asuntomessualueelle on kaavoitettu yhteensä 35 pientalotonttia sekä kerrostalokortteli. Vanhaa kasarmialuetta kunnioitetaan peruskorjaamalla alueen alkuperäistä rakennuskantaa.

Aikarajoitukseton lauantaipysäköinti jatkuu

17.2.2017
Loppusyksynä kokeiltua aikarajoituksetonta lauantaipysäköintiä jatketaan Kouvolan ydinkeskustassa ja Kuusankosken keskustassa toistaiseksi.

Vuoden ensimmäinen Kouvola-tiedotuslehti on ilmestynyt

14.2.2017
Kouvola-tiedotuslehti 1/2017 on ilmestynyt ja jaettu kotitalouksiin. Lehti antaa asukkaille monipuolisen tietopaketin Kouvolan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Lehti on myös luettavissa verkkojulkaisuna.

Kaavoituskatsaus – näkymä Kouvolan tuleviin kaupunkisuunnittelukohteisiin

13.2.2017
Vuoden 2017 kaavoituskatsaus on valmistunut. Kyseessä on kerran vuodessa laadittava julkaisu, jossa esitellään Kouvolaa koskevia merkittäviä kaavoitushankkeita sekä muita kaupunkisuunnittelun ajankohtaisia asioita. Katsaus antaa kuntalaisille mahdollisuuden seurata kaupunkisuunnittelun etenemistä sekä ottaa kantaa ja osallistua heitä koskeviin kaavoitushankkeisiin.
 

Vielä ehdit mukaan! Tule ideoimaan Suomen tulevaisuutta Kansalaisopistolle 11.2.2017

31.1.2017
Millainen haluamme Suomen olevan vuonna 2117? Tähän haetaan vastausta Kansanvalistusseuran koordinoiman 100 askelta Suomen tulevaisuuteen -hankkeen kansalaiskeskusteluissa. Kouvolassa keskustelun järjestää kansalaisopisto ja mukaan toivotaan aivan tavallisia ihmisiä kaikilta elämänaloilta. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 4.2.

Kaupunki tarkastaa rakennuskannan tietoja Myllykosken, Anjalan ja Ummeljoen alueilla

30.1.2017
Tietoja tarkastetaan alueen maanomistajille lähetettävällä kyselyllä sekä tarvittaessa maastokäynnein. Tarkoituksena on saattaa ajan tasalle viranomaisten rakennustietojen rekisterit ja selvittää niiden parantamisen vaikutukset kiinteistöveron määrään.