+
-+

Kaupunkiympäristö ja luonto

Kouvola on maapinta-alaltaan Etelä-Suomen suurin kunta. Pinta-alaan mahtuu rakennettua maata, peltoalueita kuin metsiä. Myös järviä on paljon: Kouvola on Suomen 7. suurin mökkikunta.

Kaupunkiympäristön viheralueita ovat mm. rakennetut puistot, taajamametsät sekä muut luontoalueet. Kaupunki hoitaa myös muita virkistysalueita, esimerkkeinä matonpesupaikat sekä koira-aitaukset.

Kaupunkiympäristön viheralueista vastaa yhdyskuntatekniset palvelut. Viheralueiden hoito on tilattu kaupungin teknisen tuotannon liikelaitokselta.

Viher- ja virkistysalueita koskevat aloitteet tulee antaa kirjallisesti. Palautteet alueiden kunnossapidosta ja hoidosta voi antaa palautekanavan kautta.