+
-+

Mitä kaavoitus on?

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua, jolla säädellään alueiden käyttämistä ja rakentamista eri tarkoituksiin.

Kaavaa laadittaessa suunnitellaan miten mm. asuinalueet, työpaikat, viheralueet ja liikenne sijoitetaan kaupunkiin. Tavoitteena on edistää hyvää elinympäristöä ja yhdyskuntien kestävää kehitystä, varmistaa rakentamisen laatu sekä vahvistaa avointa ja vuorovaikutteista suunnittelukäytäntöä.