+
-+

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 3, Sarkola, kortteleita 3066 ja 3069, korttelin 3068 osaa sekä puisto- ja katualuetta

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee kaupungin keskustaajamassa Sarkolan koulun lähialueella Sarkolan Urheilukeskuksen eteläpuolella ja sen pinta-ala on n. 4 ha. Kaava-alueeseen kuuluu myös osa Suomenkadusta sekä Suomen- ja Hovinpuistot. Asemakaavamuutos sisältyy vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa mainittuihin maankäytön suunnittelun työohjelmakohteisiin ja se on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta.

Tavoite

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uudisrakentamisen Sarkolan koulun korttelialueelle. Samassa yhteydessä ajanmukaistetaan koulun läheisyydessä sijaitsevien yleisten katu-, kortteli- ja puisto-alueiden kaavamerkinnät vastaamaan nykytilannetta ja –tarvetta. Asemakaavalla myös mahdollistetaan Sarkolan Urheilupuiston lisäpysäköinnin toteuttaminen.

Suunnittelun eteneminen

Näin kaavoitus etenee

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan aineistot ovat nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 11.1.–13.2.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavojen internet-sivuilla.

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 13.2.2017 klo 15.00 osoitteella

Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu
Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski
tai sähköpostitse suunnittelijalle.

Kouvolassa 11.1.2017 Kaupunkisuunnittelu

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet

KAAVAKARTTA [pdf, 997 KB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 417 KB] Liite2 OAS [pdf, 1 MB] Liite4 maanomistus [pdf, 83 KB]