+
-+

ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE
kaupunginosan 23, Kymintehdas, kortteleita 255, 256, 294, 321–323, 348 ja 349, puisto-, lähivirkistys-, leikkipuisto- ja katualueita sekä lähivirkistysaluetta, jossa istutettava suojapuuvyöhyke.

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Kymintehtaan Mäyränkorvessa sijaitsevan Kuusaan-, Mäyränkorven- ja Puhjonmäentien rajaaman noin 14,9 ha kokoisen alueen. Asemakaavamuutos sisältyy vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa mainittuihin maankäytön suunnittelun työohjelmakohteisiin.

Tavoite

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa korttelien 256 ja 321 rajauksia siten, että Osonkujan ja Heinsuonraitin katualueille olisi mahdollista toteuttaa asianmukaiset ajoneuvojen kääntöpaikat. Kaavamuutoksessa myös ajanmukaistetaan suunnittelualueella olevien muiden kortteli- ja virkistysalueiden kaavamerkinnät vastaamaan alueen jo toteutunutta maankäyttöä ja tarvetta.

Suunnittelun eteneminen

Näin kaavoitus etenee

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Asemakaavan muutoksen vireilletulo, kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan aineistot olivat nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 11.1.–13.2.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavan internet-sivuilla.
Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet

KAAVAKARTTA_040117 [pdf, 998 KB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 801 KB] Liite2 OAS [pdf, 841 KB] Liite4 maanomistus [pdf, 724 KB]