+
-+

Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 2, Kaunisnurmi, korttelin 2061 osia sekä puisto- autopaikoitus- ja katualueita.

Asemakaavan kumoaminen koskee kaupunginosan 2, Kaunisnurmi, korttelin 2061 osaa.

Sijainti

Suunnittelualue käsittää Kasarminmäellä sijaitsevan Hinkismäen virkistys- ja voimalaitoksen alueet sekä Kouvolan vanhan hautausmaan ja siihen liittyvät katualueet.

Suunnittelualueen laajuus on noin 31 ha. Asemakaavamuutos sisältyy vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa mainittuihin maankäytön suunnittelun työohjelmakohteisiin ja se on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta.

Tavoite

Kaavahankkeen tavoitteena on muuttaa alueen maankäyttö vastaamaan oikeusvaikutteisessa Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari osayleiskaavassa esitettyä maankäyttöä.

Muutoksella mahdollistetaan alueen katu- ja virkistysalueverkoston, Hinkismäen voimalaitoksen ja hautausmaa-alueen tulevaisuuden kehittämistoimet sekä tutkitaan kaupunkialueelta tulevien aurauslumien säilytyspaikan sijoittamista entiselle puolustusvoimien harjoitusalueelle.

Suunnittelun eteneminen

Näin kaavoitus etenee

Aloitus- ja valmisteluvaihe

Kaavan vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo ja valmisteluvaiheen kuuleminen

Asemakaavan aineistot ovat nähtävillä tutustumista ja mielipiteiden esittämistä varten 11.1.–13.2.2017 välisenä aikana Kouvolan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalossa (Valtakatu 33, 2. kerros, Kuusankoski) sekä kaavojen internet-sivuilla.

Mahdolliset mielipiteet kaava-aineistosta on toimitettava kirjallisesti viimeistään 13.2.2017 klo 15.00 osoitteella

Kouvolan kaupunki, Kaupunkisuunnittelu
Valtakatu 33 (PL 32), 45701 Kuusankoski
tai sähköpostitse suunnittelijalle.

Kouvolassa 11.1.2017 Kaupunkisuunnittelu


Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Hannu Purho
puh. 020 615 7039
hannu.purho(at)kouvola.fi

Käyntiosoite:
Tekniikka- ja ympäristötalo
Länsisiipi, 2.krs
Valtakatu 33
45700 Kuusankoski

Postiosoite:
PL 32
46701 Kuusankoski

Liitteet

KAAVAKARTTA [pdf, 1 MB] Liite1 ajantasakaava [pdf, 982 KB] Liite2 OAS [pdf, 906 KB] Liite4 maanomistus [pdf, 257 KB]